Islamic Sources Other Language

ALL
E-Books
Articles

date

 1. date
 2. title
 • ALQURAN DALAM ISLAM
  ALQURAN DALAM ISLAM
  2 (40%) 2 vote[s]

  ALQURAN DALAM ISLAM

  AL QURAN MENGANDUNGI SEBUAH PROGRAM YANG CENERAL UNTUK MANUSIA Syahadat Islam, yang lebih baik dari sebarang syahadal lain, mengawal dan mcnjamin  kegembiraan  hidup manusia, telah datang kcpada orang-orang Islam mcncrusi Kitab Suci AI Quran. Hal keugamaan Islam, yang mengandungi siri-siri kepercayaan ugama, moral dan undang-undang yang praktikal. bcrasal dari AI Quran. Allah yang Maha Kuasa […]

more