Islamic Sources Other Language

ALL
E-Books
Articles

date

 1. date
 2. title
 • ميَذووي ئيسلام
  ميَذووي ئيسلام
  1 (20%) 1 vote[s]

  ميَذووي ئيسلام

  ميراتي ئةهل وبةيت كة قوتابخانةكة يان لة تؤي خؤيدا  طرتوويةتييةوة، وثةيرةواني لة بزربوون ثاراستوويانة، برتييةلة قوتابخانةيةكي تةواو، وهةموو جؤرة زانستة ئيسلامىيةكان ئةطريَتةوة خؤ. ئةم قوتابخانةية توانيويةتي دلآني بةتوانا ثةروةردة بكات تالة سةرضاوةكاني سوود وةربطرن و زاناياني مةزني ثيَشكةش ميللةتي ئيسلامي بكات كة رِيبازي ئةهل وبةيتيان طرتووتة بةر، وةهةلَطرآ طةلآلَةو ثرسياري جؤراوجؤرن لةهةموو بوارو لايةنة بييرييةكان […]

 • Nehc-ul Belağe
  Nehc-ul Belağe
  3 (60%) 2 vote[s]

  Nehc-ul Belağe

  Xwendevanên giranbiha ev kitêba li destê hewe da tercuma kitêba “Nehc-ul Belağê”  ye. Ev kitêb komek ji axiftin û gotinên mîrê bawerdara, Imam ‘Elî ne, selamên Xwedê lê bin. ’Alimê mezin û pir zana Seyidê Rezî ev axiftinên mîrê bawerdaran li “Receb”a sala 400-ê h. Heyvî, bi vî awayê hûn dibînin li sê pişka da […]

 • HEQÎQETA HEQÎQETÊ (Heqîqet Wek Çewa Heyî)
  HEQÎQETA HEQÎQETÊ (Heqîqet Wek Çewa Heyî)
  1 (20%) 1 vote[s]

  HEQÎQETA HEQÎQETÊ (Heqîqet Wek Çewa Heyî)

  Heqîqet ev e ku mîrasa Ehlê Beytê (s); ewa mekteba wan ew di xwe da girtî û peyrewên wan ew ji winda bûnê parastî, medreseyekî temam e ji bona hemî çiqên zanînên Îslamî. Û evê medresê kariye kesayetîyên mezin bigihênê û terbiye bikê û ewa ‘alimên li ser rêka Ehlê Beyta Pêxember (s.e.a) pêşkêş bikê […]

 • ZANÎNÊN BAWERÎYÊ
  Rate this post

  ZANÎNÊN BAWERÎYÊ

  Hedefa vê kitêbê ronahî kirina bawerîyên dînî ye ku di istilahê da jêra tê gotin «biniyatên dîn». Ji ber vê yêkê lazim e pêşiya her tiştî da em piçekî behsa kelîma «dîn» û biwêjên (kelîmên) ji wê pêkê bikîn. Çimko wek çewa di mentiqê da hatî «mebadî yên tesewwurî – te’rîfat» pêşiya gotinên dî da […]

more