Islamic Sources Other Language

  1. home

  2. book

  3. Vula e profetëve dhe mesazhi i tij

Vula e profetëve dhe mesazhi i tij

Vula e profetëve dhe mesazhi i tij

  • Sejjid Muxhteba Musavi Lari
  • SH.K.E.A. “PENDA ISLAME”
download

    Download

Vula e profetëve dhe mesazhi i tij
1 (20%) 1 vote[s]
description book specs comment

Në botën në të cilën është e përhapur qenia jonë, asnjëherë nuk kemi parë dhe as nuk kemi dëgjuar për ndonjë organizatë apo administratë që është e lënë krye në vete, pa pasur ndonjë mbikëqyrës përgjegjës. Mendja dhe arsyeja e njeriut nuk mund të pranojë që institucionet shoqërore të jenë pa ndonjë prijës apo udhëheqës, dhe asnjë mendimtar nuk mund të pranojë ndonjë formulim organizativ që i mungon udhëheqësi përgjegjës.
Duke ditur që arsyeja dhe logjika e vënë theksin mbi domosdoshmërinë e të qenit të prijësit për njësitë edhe më të vogla të shoqërisë, atëherë si është e mundur që i tërë njerëzimi t‟i arrijë qëllimet themelore kah të cilët synon apo t‟i sigurojë vlerat e larta që i meriton, pa pasur ndonjë prijës apo udhëheqës?

  • Sejjid Muxhteba Musavi Lari
  • SH.K.E.A. “PENDA ISLAME”