Islamic Sources Other Language

 1. home

 2. book

 3. Vođe upute 4 Imam Hasan Mudžteba (A.S)

Vođe upute 4 Imam Hasan Mudžteba (A.S)

Vode-upute4-Imam-Hasan-Mudžteba

 • Munzir Al Hakim sa pomoćnikom Osam Al Bagdadi
 • Adin Jašarević
 • 978-964-529-941-3
download

  Download

Vođe upute 4 Imam Hasan Mudžteba (A.S)
1 (20%) 1 vote[s]
description book specs comment

Sva hvala pripada Allahu Koji je sve Svome stvorenju podario i potom ga uputio. Neka je blagoslov i mir svima onima koje je odabrao da upućuju Njegove robove, naročito pečatu vjerovjesnika i poglavaru poslanika i odabranika, Ebu-l-Kasimu Mustafi Muhammedu, i njegovoj plemenitoj i blagoslovljenoj porodici.
Doista, Svevišnji Allah je stvorio čovjeka i opskrbio ga s dva počela, razumom i voljom: razumom da vidi, otkriva istinu i razdvaja je od laži, voljom da izabere ono što vidi dobrim za sebe i ostvarenje svojih ciljeva i nauma.
Svevišnji Allah je učinio razum Svojim dokazom nad svojim stvorenjima i podržao ga obiljem s vrela Svoje Upute jer je doista On taj koji je podučio čovjeka onome što nije znao, ukazao mu put za savršenstvo dostojno njega i upoznao ga sa ciljem zbog kojeg ga je stvorio i doveo ga na ovosvjetski život.
Časni Kur’an je svojim izričitim, jasnim ajetima objasnio znamenje Božanske Upute, njene horizonte, neophodnosti i puteve, kao što nam je ukazao s jedne strane na njene uzroke i s druge strane na njene plodove i rezultate.

 • Munzir Al Hakim sa pomoćnikom Osam Al Bagdadi
 • Adin Jašarević
 • 978-964-529-941-3
 • 2016
 • 1