Islamic Sources Other Language

 1. home

 2. book

 3. ISLAMSKO-PERSIJSKA KULTURA I UTICAJ PERSIJSKOG JEZIKA U NAS

ISLAMSKO-PERSIJSKA KULTURA I UTICAJ PERSIJSKOG JEZIKA U NAS

ISLAMSKO-PERSIJSKA KULTURA I UTICAJ PERSIJSKOG JEZIKA U NAS

 • dr Jasar Redzepagic
 • 1996
 • Beograd
download

  Download

ISLAMSKO-PERSIJSKA KULTURA I UTICAJ PERSIJSKOG JEZIKA U NAS
1 (20%) 1 vote[s]
description book specs comment

Studija pod naslovom “Islamsko-persijska kultura i uticaj per­ sijskog jezika u nas” rezultat je dllZeg proucavanja nekoliko vaZni­ jih tema i uZih problema. Istrazivanja su vrsena na bazi ovdasnje islarnsko-orijentalne literature, uz koriSCenje drugih izvora i na os novu neposrednog uvida u macenja  i osobenosti takve  terminolo­ gije u srpskohrvatskom i albanskom jeziku.
Tematika je osobena i ponajmanje istraZivana,  te  pretposta­ vljamo da ee objavljivanje tih rezultata pobuditi siri naucni interes.
Studija ima nesporednu vaznost za iranoloska proucavanja i posebno za iranistiku. Pojedine llZc celine i njihovi sadr:iaji prelaze naznaCene okvirc i 7naCajni su za niz domena islamsko-orijentalne kulture i civilizacije, osobito za persijsku kultumo-naucnu i filozof­ sku misao ibaStinu.
U    radu    ima    i   cinjenica    zanimljivih    za    balkanoloska
proucavanja, posebno za upoznavanje uticaja persijskog jezika i literature na albanski jezik i knji:ievnost, a ujedno za rasvetljavanje njihovih medusobnih kulturnih, naucnih, literarno-jezickih  i drugih dodira i spona.
Osim za  iranistiku  najveCi je  znacaj  knjige  za  muslimansku
knjiZevnost i za obrawvanje na tlu donedavne Jugoslavije. To su osnovni razlozi iz kojih proizilazi opravdanost objavljivanja pomenute studije.

 • dr Jasar Redzepagic
 • 1996
 • Beograd