Islamic Sources Other Language

  1. home

  2. book

  3. Bondimi Bua shiya

Bondimi Bua shiya

  • Mouhammad Ridhaal Modhafar
  • lingomba IMAM ALI (A.S.)
download

    Download

Bondimi Bua shiya
1 (20%) 1 vote[s]
description book specs comment

Mbula zomi eleki wuta buku oyo ebima, mpe ntina na yango ezalaki bolimboli bondimi ya ba shiya. Basengaki ngai na bimisa yango mbala mibale, soki nandimaki kobimisa yango mbala ya mibale, ezali mpona elikia ya kolongola kokoso oyo ezali wuta kala kobebisa bondeko kati ya mabota minene mibale ya Islamu sunisimo mpe shiyisimo, mpe komeka kolongola mbindo oyo ekueya na bondimi ya Islamu ya solo.

Nazali kolikia ete ya solo likanisi ya kobembinia ba eteyelo ya mibeko ya ba musilimu, ekomi lelo likambo ya motuya mpe ya ntina mingi mpona ba musilimu nionso oyo bazali na mabanzo ya bokolongono bua Islamu, na bondimi nionso azali na yango. Nzoka nde lolenge ya malamu mpo ya bosalisi bobembenia wana, ezali ete balandi ya ba eteyelo moko na moko bango moko baluka lolenge nini esengeli balakisa to balimbola makambo na bango nionso oyo bato basusu bayebi yango te mpe basosoli yango te. Nalolenge wana makanisi na ngai ezali kopesa na bolamu nionso lolenge ya bososoli malamu mpe ekobatelama na makanisi ya mabe na maloba maye mazangi solo.

  • Mouhammad Ridhaal Modhafar
  • lingomba IMAM ALI (A.S.)