Islamic Sources Other Language

 1. home

 2. book

 3. Akaa-idu Imaamiya

Akaa-idu Imaamiya

AKAIDA

 • Muhamadu Rida Muzafari
 • cakda Imaamu Ali
 • 
download

  Download

Akaa-idu Imaamiya
1 (20%) 1 vote[s]
description book specs comment

Maa caama be fili kosÉbe min b’a fÉ k’a be se ka pepini ke shii-a ka dusukunnasiri fenw na an’a dÉnniw n’a ladabuw la ka bÉ lakaleli kÉnÉ u kelepÉgÉnw ye min seben u kan, ali n’o kelepÉnw ka dÉnnibopa na cogo o cogo la, wa ali n’u ka dÉnni danaya bopana kumakanw lakalili la a n’a walan-walanni na ni kecogo ye min saniyalen do, min yÉrÉ ka jan ka bÉ wolomani fiyelen ma.

 • Muhamadu Rida Muzafari
 • cakda Imaamu Ali
 • 