Islamic Sources Other Language

Languages
 • ƁEYNGUURE SUUDU NELAAƊO NDUN
  Rate this post

  ƁEYNGUURE SUUDU NELAAƊO NDUN

  Rate this post Nelaaɗo Allaahu’on Maaki: (ko mi acuɗɗo e mo’on piiji ɗiɗi tedduɗi; deftere Allaahu nden e ɓeynguure suudu an ndun fannii hiɗon jogitii ɗii ɗiɗi on majjataa ɓaawo’an poomaa, kannji ɗiɗi ɗi seedataa haaɗi tawoyammi ka weenndu (kawsara). Ahlul bayti ɓeynngure suudu Nelaaɗo nden ko duɗal jalbungal e koode wenngii ɗe ka nder […]

 • REWTONDIRE ƊEN
  Rate this post

  REWTONDIRE ƊEN

  Rate this post Men anndintinay wonnde ɗee kalfe mumaaɗe ɗoo (s a w) ko firi ko yo Allaahu seniiɗo on juulu e nelaaɗo makko on kanko e ɓeynguure makko hisina ɓe, si tawii non ko ɗee kalfe ɗoo (a s) ko ɗe firi ko yo Allaahu on waɗu kisal e imaamuujo on, kalfe tati arane […]

 • FINNDE LISLAAMU NDEN KA DUƊAL AHLUL BAYTI (A.S)
  Rate this post

  FINNDE LISLAAMU NDEN KA DUƊAL AHLUL BAYTI (A.S)

  Rate this post Yettoore woodanii Allaahu jooma tagooreeji ɗin yo jam e kisal wonu e Muhammadu (s.a.w) Nelaaɗo makko on, on timminɗo ko adii kon, uddituɗo ko uddii kon, fenñinirɗo goonga kan goonga, dartaniiɗo konuuji meereteeɓe ɓen, fooluɗo doole majjereeji ɗin, e ɓeynguure makko laɓɓinaande nden, nokku gunndoo makko on e werde fiyaake makko on […]

 • AAYA LAƁƁINGOL NGOL
  Rate this post

  AAYA LAƁƁINGOL NGOL

  Rate this post Mi fuɗɗorii innde Allaahu jon yurmeende huuɓunde e hertiinde Aaya laɓɓingol barkinaangol ngol ko saabiwal fii faamugol ko heewi immorde e mas’alaaji e nder miijo e pinal lislaamu ngal. Ko immorde e oo aaya barkinaado waawuɗen fokkitirde e nder eɓɓugol hertina ciifol miijo yanke wol lislaamu ngol ka nder daƴƴe e ka […]

 • Iduwa ya Kumayili
  Rate this post

  Iduwa ya Kumayili

  Rate this post Iyi Duwa izwi ku izina ry’iduwa ya Kumayili, yigishijwe na Amir’ul m’uminina Ali (a.s), ayigisha umusangirangendo n’umunyeshuri we Kumayili mwene Ziyad Al-Nakha’iy (r.a). Imamu Ali (a.s) yahaye Kumayili inshingano yo kwigisha abayoboke be iyi Duwa. Guhera ubwo, iyi Duwa imenyekana ku izina ry’ “Iduwa ya Kumayili”. Iyi n’Iduwa izwi cyane mu Bayisilamu, […]

 • AL-MURAAJA‘ÄT
  Rate this post

  AL-MURAAJA‘ÄT

  Rate this post Aya mabaruwa akusanyije muri iki gitabo ntiyanditswe none, nta n’ubwo kuyandika ari igitekerezo cyavutse vuba, mu by’ukuri ni amabaruwa yanditswe mu gihe kingana na kimwe cya kane cy’ikinyejana, ubu akaba aribwo ashyizwe ahagaragara nk’igitabo. Uretse ko ibibazo binyuranye byenze kuba imbogamizi bigera aho ibyari byagambiriwe mu kwandika aya mabaruwa byenda guhagarara, ariko […]

 • Imamu Saadiqi na mazihebu enye 4
  Rate this post

  Imamu Saadiqi na mazihebu enye 4

  Rate this post Iki gitabo tugituye Umunyakuri mu bo mu rugo rw’Intumwa Imamu Jaafari Saadiqi. Uwonkejwe ibere ry’ubutumwa, uwarezwe na Imamu w’abayisilamu n’icyitegererezo cyabo Imamu Ali. Tugituye Imamu Abu Abdillah Jaafar bin Muhammad Saadiq, isoko y’amategeko ya Qur’ani na Suna, umutware wacu imuhe Imana amahoro n’imigisha. Yewe Imamu Jafari Saadiqi! Ngutuye izi nyandiko zabonetse bitewe […]

 • Imamu Saadiqi na mazihebu enye 3
  Rate this post

  Imamu Saadiqi na mazihebu enye 3

  Rate this post Iki gitabo tugituye Umunyakuri mu bo mu rugo rw’Intumwa Imamu Jaafari Saadiqi. Uwonkejwe ibere ry’ubutumwa, uwarezwe na Imamu w’abayisilamu n’icyitegererezo cyabo Imamu Ali. Tugituye Imamu Abu Abdillah Jaafar bin Muhammad Saadiq, isoko y’amategeko ya Qur’ani na Suna, umutware wacu imuhe Imana amahoro n’imigisha. Yewe Imamu Jafari Saadiqi! Ngutuye izi nyandiko zabonetse bitewe […]

 • HAMWE NA KHATIBU Mu gitabo cye Kututu al-Arida
  Rate this post

  HAMWE NA KHATIBU Mu gitabo cye Kututu al-Arida

  Rate this post Ibisingizo byiza n’Iby’Imana, amahoro n’imigisha bisakare ku Ntumwa yayo nabo murugo rwayo bejejweho ibyaha, n’abazagira ikitegererezo kuzageza mu bihe by’imperuka. Iki gitabo usoma, ni igisobanuro cy’igitabo cyitwa KHUTUTUL- ARIDA cyaditswe mu rurimi rw’icyarabu na Muhibudin al-Khatibu. Vuba aha icyo gitabo cyahinduwe mu Kinyarwanda gikuwe mu gitabo cyahinduwe mu Giswayire n’umuryango witwa A.M.U.R […]

 • Imamu Saadiqi na mazihebu enye 2
  Rate this post

  Imamu Saadiqi na mazihebu enye 2

  Rate this post Iki gitabo tugituye Umunyakuri mu bo mu rugo rw’Intumwa Imamu Jaafari Saadiqi. Uwonkejwe ibere ry’ubutumwa, uwarezwe na Imamu w’abayisilamu n’icyitegererezo cyabo Imamu Ali. Tugituye Imamu Abu Abdillah Jaafar bin Muhammad Saadiq, isoko y’amategeko ya Qur’ani na Suna, umutware wacu imuhe Imana amahoro n’imigisha. Yewe Imamu Jafari Saadiqi! Ngutuye izi nyandiko zabonetse bitewe […]

 • Imamu Saadiqi na mazihebu enye 1
  Rate this post

  Imamu Saadiqi na mazihebu enye 1

  Rate this post Iki gitabo tugituye Umunyakuri mu bo mu rugo rw’Intumwa Imamu Jaafari Saadiqi. Uwonkejwe ibere ry’ubutumwa, uwarezwe na Imamu w’abayisilamu n’icyitegererezo cyabo Imamu Ali. Tugituye Imamu Abu Abdillah Jaafar bin Muhammad Saadiq, isoko y’amategeko ya Qur’ani na Suna, umutware wacu imuhe Imana amahoro n’imigisha. Yewe Imamu Jafari Saadiqi! Ngutuye izi nyandiko zabonetse bitewe […]

 • ZANÎNÊN BAWERÎYÊ
  Rate this post

  ZANÎNÊN BAWERÎYÊ

  Rate this post Hedefa vê kitêbê ronahî kirina bawerîyên dînî ye ku di istilahê da jêra tê gotin «biniyatên dîn». Ji ber vê yêkê lazim e pêşiya her tiştî da em piçekî behsa kelîma «dîn» û biwêjên (kelîmên) ji wê pêkê bikîn. Çimko wek çewa di mentiqê da hatî «mebadî yên tesewwurî – te’rîfat» pêşiya […]

 • HEQÎQETA HEQÎQETÊ (Heqîqet Wek Çewa Heyî)
  Rate this post

  HEQÎQETA HEQÎQETÊ (Heqîqet Wek Çewa Heyî)

  Rate this post Heqîqet ev e ku mîrasa Ehlê Beytê (s); ewa mekteba wan ew di xwe da girtî û peyrewên wan ew ji winda bûnê parastî, medreseyekî temam e ji bona hemî çiqên zanînên Îslamî. Û evê medresê kariye kesayetîyên mezin bigihênê û terbiye bikê û ewa ‘alimên li ser rêka Ehlê Beyta Pêxember […]

 • ميَذووي ئيسلام
  Rate this post

  ميَذووي ئيسلام

  Rate this post ميراتي ئةهل وبةيت كة قوتابخانةكة يان لة تؤي خؤيدا  طرتوويةتييةوة، وثةيرةواني لة بزربوون ثاراستوويانة، برتييةلة قوتابخانةيةكي تةواو، وهةموو جؤرة زانستة ئيسلامىيةكان ئةطريَتةوة خؤ. ئةم قوتابخانةية توانيويةتي دلآني بةتوانا ثةروةردة بكات تالة سةرضاوةكاني سوود وةربطرن و زاناياني مةزني ثيَشكةش ميللةتي ئيسلامي بكات كة رِيبازي ئةهل وبةيتيان طرتووتة بةر، وةهةلَطرآ طةلآلَةو ثرسياري جؤراوجؤرن لةهةموو […]

 • Nehc-ul Belağe
  Rate this post

  Nehc-ul Belağe

  Rate this post Xwendevanên giranbiha ev kitêba li destê hewe da tercuma kitêba “Nehc-ul Belağê”  ye. Ev kitêb komek ji axiftin û gotinên mîrê bawerdara, Imam ‘Elî ne, selamên Xwedê lê bin. ’Alimê mezin û pir zana Seyidê Rezî ev axiftinên mîrê bawerdaran li “Receb”a sala 400-ê h. Heyvî, bi vî awayê hûn dibînin li […]

 • ALQURAN DALAM ISLAM
  Rate this post

  ALQURAN DALAM ISLAM

  Rate this post AL QURAN MENGANDUNGI SEBUAH PROGRAM YANG CENERAL UNTUK MANUSIA Syahadat Islam, yang lebih baik dari sebarang syahadal lain, mengawal dan mcnjamin  kegembiraan  hidup manusia, telah datang kcpada orang-orang Islam mcncrusi Kitab Suci AI Quran. Hal keugamaan Islam, yang mengandungi siri-siri kepercayaan ugama, moral dan undang-undang yang praktikal. bcrasal dari AI Quran. Allah […]

 • SEKSUALNA	ETIKA u islamu i na Zapadu
  Rate this post

  SEKSUALNA ETIKA u islamu i na Zapadu

  Rate this post Alemi i rumcnici Islama, koji su rutslendnici ovog poslanstva i rutstavljaju put tih istorijskih velikana, ko­ raeaju u tom pravcu, i danju i noeu grade sebe i drustvo. Profesor sahid Morteza Motahhari je jedan od ovih alima i nauCnika. On je od retkih istorijskih velikana koji je kombinovao rutuku, hekrnat i gnosticizam […]

 • MUHAMED (s. a. v. s.) UZVISENI MORAL BOZJEG POSLANIKA
  Rate this post

  MUHAMED (s. a. v. s.) UZVISENI MORAL BOZJEG POSLANIKA

  Rate this post

 • FEMRA NE MBROJTJEN E ISLAMIT
  Rate this post

  FEMRA NE MBROJTJEN E ISLAMIT

  Rate this post

 • ČOVEK U KUR’ANU
  Rate this post

  ČOVEK U KUR’ANU

  Rate this post

 • ČOVEK IVEROVANJE
  Rate this post

  ČOVEK IVEROVANJE

  Rate this post utoku istorije eoveeanstva pojavili su se blistavih lica, osvetljavajuCi kao baklja pored puta ljudskog Zivota i !jude upuCivali ka blagorodnim ciljevima. Velikani koji su ustali u mracnim, zaostalirn vre­ menima istorije i svojim evrstim koracima ravnali krse­ viti put evolucije, penjuCi se na njene zastrasujuee i opa­ sne litice i na vrhove […]

 • ISLAMSKO-PERSIJSKA KULTURA I UTICAJ PERSIJSKOG JEZIKA U NAS
  Rate this post

  ISLAMSKO-PERSIJSKA KULTURA I UTICAJ PERSIJSKOG JEZIKA U NAS

  Rate this post Studija pod naslovom “Islamsko-persijska kultura i uticaj per­ sijskog jezika u nas” rezultat je dllZeg proucavanja nekoliko vaZni­ jih tema i uZih problema. Istrazivanja su vrsena na bazi ovdasnje islarnsko-orijentalne literature, uz koriSCenje drugih izvora i na os novu neposrednog uvida u macenja  i osobenosti takve  terminolo­ gije u srpskohrvatskom i albanskom […]

 • Sufijski ružičnjak
  Rate this post

  Sufijski ružičnjak

  Rate this post Knjiga stihovaRuiicnjak tajni, koju upravo imatc u svojim rukama, predstavlja gnosticke odgovore veliko­ ga iranskog znalca/arifa i pjesnika sto ih je opoetizirao prije sedam stotina na upit  jednog drugoga velikana islamske misli i spoznavatelja/irfana. Mada je ova knji­ ga pjesama, kako predaje navode, nastala u veoma kratkom roku, spjevana je koncizno, sazeto, […]

 • DUHOVNA KAZIVANJA
  Rate this post

  DUHOVNA KAZIVANJA

  Rate this post

 • Vula e profetëve dhe mesazhi i tij
  Rate this post

  Vula e profetëve dhe mesazhi i tij

  Rate this post Në botën në të cilën është e përhapur qenia jonë, asnjëherë nuk kemi parë dhe as nuk kemi dëgjuar për ndonjë organizatë apo administratë që është e lënë krye në vete, pa pasur ndonjë mbikëqyrës përgjegjës. Mendja dhe arsyeja e njeriut nuk mund të pranojë që institucionet shoqërore të jenë pa ndonjë […]

 • Islami dhe Civilizimi perëndimor
  Rate this post

  Islami dhe Civilizimi perëndimor

  Rate this post Libri ‘lslami dhe civilizimi perëndimor’ i mendimtarit të shouar të proviniencës islame Sejjid Muxhteba Musavillarit i përket atij lloji, mjerisht ende të rrallë, të literaturës e cila nga pikëpamja e kuptimeve intelektualo-historike dhe kulturoro-civilizuese të islamit dhe arritjet e shkencës moderne, shqyrton në mënyrë kompetente lidhur me temat themelore të kohës sonë. […]

 • RUKOUSOPAS
  Rate this post

  RUKOUSOPAS

  Rate this post Kätevä rukousopas, jonka avulla on helppo oppia viisi päivittäistä rukousta. Sisältää ohjeet, arabiankielisen tekstin ja translitteroinnin, jonka avulla on helppo oppia ääntäminen sekä suomenkielisen käännöksen. Rukoukset kirjoitettuna alusta loppuun, joten kirjaa ei tarvitse selata.

 • RAMADAN – YLISTYKSEN KUUKAUSI
  Rate this post

  RAMADAN – YLISTYKSEN KUUKAUSI

  Rate this post Tähän opaskirjaseen on koottu kauneimmat pyyntörukoukset sekä suositeltavia hyviä tekoja paastokuukauden jokaiselle päivälle. Sisältää arabiankielisen tekstin ja translitteroinnin, jonka avulla on helppo oppia ääntämään, sekä suomenkieliset käännökset ja ohjeet.

 • DUA KOMEIL (KOMEILIN PYYNTÖRUKOUS)
  Rate this post

  DUA KOMEIL (KOMEILIN PYYNTÖRUKOUS)

  Rate this post Oi Jumalani, hyväksy siis anteeksipyyntöni, sääli minua ankarassa ahdistuksessani, ja vapauta minut pahojen tekojeni kahleista…. Kaunis DUA KOMEIL pyyntörukous, jonka Imam Ali (rh) opetti meille, on käännetty suomeksi. Mukana myös arabiankielinen teksti.

top books
 • KITAB PAG TARBIYAT HA ISLAM
  Rate this post

  KITAB PAG TARBIYAT HA ISLAM

  Rate this post Mahalayak pa manga manusiyah sin in kitab hambuuk siya daing ha salagguh-lagguh pakaradjaan mahinang sabab hikapagpinda sin pikilan sin manusiyah. Bang in kitab yan in kiya-aunan niya Agama, mangdahi ha manusiyah pa hikatilag niya sin kasabunnalan sin pag-agama iban hikatabang ha hisiyu-siyu na in mabayah mag-pabuntul sin Qawman supaya madawhat nila in […]

 • ZANÎNÊN BAWERÎYÊ
  Rate this post

  ZANÎNÊN BAWERÎYÊ

  Rate this post Hedefa vê kitêbê ronahî kirina bawerîyên dînî ye ku di istilahê da jêra tê gotin «biniyatên dîn». Ji ber vê yêkê lazim e pêşiya her tiştî da em piçekî behsa kelîma «dîn» û biwêjên (kelîmên) ji wê pêkê bikîn. Çimko wek çewa di mentiqê da hatî «mebadî yên tesewwurî – te’rîfat» pêşiya […]

 • HEQÎQETA HEQÎQETÊ (Heqîqet Wek Çewa Heyî)
  Rate this post

  HEQÎQETA HEQÎQETÊ (Heqîqet Wek Çewa Heyî)

  Rate this post Heqîqet ev e ku mîrasa Ehlê Beytê (s); ewa mekteba wan ew di xwe da girtî û peyrewên wan ew ji winda bûnê parastî, medreseyekî temam e ji bona hemî çiqên zanînên Îslamî. Û evê medresê kariye kesayetîyên mezin bigihênê û terbiye bikê û ewa ‘alimên li ser rêka Ehlê Beyta Pêxember […]

 • Nehc-ul Belağe
  Rate this post

  Nehc-ul Belağe

  Rate this post Xwendevanên giranbiha ev kitêba li destê hewe da tercuma kitêba “Nehc-ul Belağê”  ye. Ev kitêb komek ji axiftin û gotinên mîrê bawerdara, Imam ‘Elî ne, selamên Xwedê lê bin. ’Alimê mezin û pir zana Seyidê Rezî ev axiftinên mîrê bawerdaran li “Receb”a sala 400-ê h. Heyvî, bi vî awayê hûn dibînin li […]

 • DUA KOMEIL (KOMEILIN PYYNTÖRUKOUS)
  Rate this post

  DUA KOMEIL (KOMEILIN PYYNTÖRUKOUS)

  Rate this post Oi Jumalani, hyväksy siis anteeksipyyntöni, sääli minua ankarassa ahdistuksessani, ja vapauta minut pahojen tekojeni kahleista…. Kaunis DUA KOMEIL pyyntörukous, jonka Imam Ali (rh) opetti meille, on käännetty suomeksi. Mukana myös arabiankielinen teksti.

 • Imamu Saadiqi na mazihebu enye 3
  Rate this post

  Imamu Saadiqi na mazihebu enye 3

  Rate this post Iki gitabo tugituye Umunyakuri mu bo mu rugo rw’Intumwa Imamu Jaafari Saadiqi. Uwonkejwe ibere ry’ubutumwa, uwarezwe na Imamu w’abayisilamu n’icyitegererezo cyabo Imamu Ali. Tugituye Imamu Abu Abdillah Jaafar bin Muhammad Saadiq, isoko y’amategeko ya Qur’ani na Suna, umutware wacu imuhe Imana amahoro n’imigisha. Yewe Imamu Jafari Saadiqi! Ngutuye izi nyandiko zabonetse bitewe […]

 • Islami dhe Civilizimi perëndimor
  Rate this post

  Islami dhe Civilizimi perëndimor

  Rate this post Libri ‘lslami dhe civilizimi perëndimor’ i mendimtarit të shouar të proviniencës islame Sejjid Muxhteba Musavillarit i përket atij lloji, mjerisht ende të rrallë, të literaturës e cila nga pikëpamja e kuptimeve intelektualo-historike dhe kulturoro-civilizuese të islamit dhe arritjet e shkencës moderne, shqyrton në mënyrë kompetente lidhur me temat themelore të kohës sonë. […]

 • FINNDE LISLAAMU NDEN KA DUƊAL AHLUL BAYTI (A.S)
  Rate this post

  FINNDE LISLAAMU NDEN KA DUƊAL AHLUL BAYTI (A.S)

  Rate this post Yettoore woodanii Allaahu jooma tagooreeji ɗin yo jam e kisal wonu e Muhammadu (s.a.w) Nelaaɗo makko on, on timminɗo ko adii kon, uddituɗo ko uddii kon, fenñinirɗo goonga kan goonga, dartaniiɗo konuuji meereteeɓe ɓen, fooluɗo doole majjereeji ɗin, e ɓeynguure makko laɓɓinaande nden, nokku gunndoo makko on e werde fiyaake makko on […]

 • Imamu Saadiqi na mazihebu enye 4
  Rate this post

  Imamu Saadiqi na mazihebu enye 4

  Rate this post Iki gitabo tugituye Umunyakuri mu bo mu rugo rw’Intumwa Imamu Jaafari Saadiqi. Uwonkejwe ibere ry’ubutumwa, uwarezwe na Imamu w’abayisilamu n’icyitegererezo cyabo Imamu Ali. Tugituye Imamu Abu Abdillah Jaafar bin Muhammad Saadiq, isoko y’amategeko ya Qur’ani na Suna, umutware wacu imuhe Imana amahoro n’imigisha. Yewe Imamu Jafari Saadiqi! Ngutuye izi nyandiko zabonetse bitewe […]

 • Ang Diyos At Ang Kanyang Mga Katangian
  Rate this post

  Ang Diyos At Ang Kanyang Mga Katangian

  Rate this post

 • Anthology of selected Persian (Iran) classic literary works
  Rate this post

  Anthology of selected Persian (Iran) classic literary works

  Rate this post Distant lands of distant past, each has stories to tell. Beautiful stories that live on with age; passing from one generation to another, from epoch to epoch; flirting with time and crossing lands and seas to regale and mesmerize, be they written or sung. Iran (Persia), in all its grandeur and glory, […]

 • THÔNG BIẾT CHÚA
  THÔNG BIẾT CHÚA
  5 (100%) 1 vote

  THÔNG BIẾT CHÚA

  THÔNG BIẾT CHÚA 5 (100%) 1 vote

 • RAMADAN – YLISTYKSEN KUUKAUSI
  Rate this post

  RAMADAN – YLISTYKSEN KUUKAUSI

  Rate this post Tähän opaskirjaseen on koottu kauneimmat pyyntörukoukset sekä suositeltavia hyviä tekoja paastokuukauden jokaiselle päivälle. Sisältää arabiankielisen tekstin ja translitteroinnin, jonka avulla on helppo oppia ääntämään, sekä suomenkieliset käännökset ja ohjeet.

 • ČOVEK U KUR’ANU
  Rate this post

  ČOVEK U KUR’ANU

  Rate this post

 • ميَذووي ئيسلام
  Rate this post

  ميَذووي ئيسلام

  Rate this post ميراتي ئةهل وبةيت كة قوتابخانةكة يان لة تؤي خؤيدا  طرتوويةتييةوة، وثةيرةواني لة بزربوون ثاراستوويانة، برتييةلة قوتابخانةيةكي تةواو، وهةموو جؤرة زانستة ئيسلامىيةكان ئةطريَتةوة خؤ. ئةم قوتابخانةية توانيويةتي دلآني بةتوانا ثةروةردة بكات تالة سةرضاوةكاني سوود وةربطرن و زاناياني مةزني ثيَشكةش ميللةتي ئيسلامي بكات كة رِيبازي ئةهل وبةيتيان طرتووتة بةر، وةهةلَطرآ طةلآلَةو ثرسياري جؤراوجؤرن لةهةموو […]